Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice och Pomoväst rf.

 


Vad är en delegat?

Man är delegat på Landsbygdsriksdagen om en kommun, ett byaråd eller en organisation har utsett en att vara det. Det blir aktuellt att lyfta fram delegaterna endast om det blir omröstning om något av de ställningstaganden Landsbygdsriksdagen kommer att ta.

Byaråd: 1 delegat per byaråd
Kommuner: 1 delegat per kommun
Central- och distriktsorganisationer: 1 delegat per organisation