Vi uppdaterar sidan efterhand som förberedelserna framskrider. Har du frågor eller önskemål kontakta Pomoväst rf:s verksamhetsledare Gunilla Wasström: gunilla.wasstrom@pomovast.fi