Har du frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta Lokalkraft Leader Åland!

Alexandra de Haas: info@leader.ax eller +358 457 345 0450
Projektledare Mari Rosenqvist: marirosenqvist@aland.net

www.leader.ax