Vi uppdaterar sidan efterhand som förberedelserna framskrider.

Har du frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta Lokalkraft Leader Åland!
Alexandra de Haas: info@leader.ax
Projektledare Mari Rosenqvist: marirosenqvist@aland.net

www.leader.ax