Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

Välkommen med!

Gilla oss på Facebook


 

 

 

Ett stort tack till alla som deltog 25.3.

Tusen tack till alla som den 25.3. deltog i Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen - Smart landsbygd 2.0!

Nedan länkar till föreläsarnas material och annat nyttigt angående landsbygdsutveckling och Dialogpaus.

 

Malin Rönnberg – Platspolitik 

Kjell Lindström – Trender & Framtid

Antonia Husberg – 

Ann-Sofi Backgren –

 

Diskussioner om ett bra liv på landsbygden

Landsbygdsparlamentet | Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på…

 

Landsbygdspolitiken i Finland. Vi gör landsbygden synligt i politiken. #Landetalar #landsbygdspolitik

MMM | Landsbygdspolitik

 

 

Vi ses på Kimitoön hösten 2022!

Leader I samma båt - samassa veneessä|Gustavs, Kimitoön, Pargas (sameboat.fi)

Egentliga Finlands Byar (efbyar.fi)

 

Li-Marie Santala
26.03.2021 kl. 13:14

Vi har gjort en förbättring i programmet!

Vi har gjort en förbättring i programmet för Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0 som går av stapeln 25.3. som ett webbseminarium.

Tidtabell, innehåll och föreläsare är samma, men rubrikerna för diskussionsgrupperna är ändrade. Diskussionerna förs med två olika teman: grupp 1. diskussion om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år och grupp 2. diskussion om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.

Deltagarna i webbinariet delas in i olika grupper slumpmässigt och de som redan har anmält sig och valt diskussionsgrupp enligt det ursprungliga programmet kommer att bli informerade om ändringen.

Mer information:

Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642

Antonia Husberg +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

/Site/Data/2083/Files/NY%20Smart%20landsbygd%202_0%20Inbjudan_program%20aendrat.pdf

Li-Marie Santala
19.03.2021 kl. 09:49

Välkommen med på Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 25.3.2021

Li-Marie Santala
08.03.2021 kl. 15:25

Föreläsare 25.3.

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin - nya möjligheter för landsbygden?

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskning rör bland annat kritiska studier av jämställdhetspolitik, landsbygdspolitik, regionalpolitik och tillväxtpolitik. Under senare år har hon alltmer kommit att intressera sig för betydelsen av marknadsinspirerade former för styrning (som new public management) när det gäller demokratins framtid.

Malin Rönnblom | Karlstads universitet (kau.se)

 

Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid - framtidens organisation och ledarskap.

Kjell Lindström är föreläsare och författare samt redaktör för Sveriges största trendspaningsbrev - Nodentrender - sedan 2005. År 2013 tilldelades han ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete.

Kjell Lindström CV (noden.se)

Li-Marie Santala
01.03.2021 kl. 11:07

Smart landsbygd 2.0

 

Tanken var att vi skulle ha kunnat träffas i Lovisa i mars detta år, men på grund av rådande omständigheter arrangeras ny Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med rubriken Smart landsbygd 2.0, som ett webbseminarium torsdagen 25.3. klockan 10.00-15.00

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin - nya möjligheter för landsbygden? Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid - framtidens organisation och ledarskap.

Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar evenemanget och det diskuteras aktuella saker inom landsbygdspolitik samt landsbygdsutveckling. Dagen avslutas med workshops som förverkligas med Dialogpaus.

Anmälningar senast 23.3. till li-marie.santala@silmu.info. Programmet publiceras i sin helhet så fort som möjligt på hemsidor, sociala medier och i nyhetsbrev.

Information:

 Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig +358 (0)50 522 2642, SLF/Svenskfinlands Byar

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, byarådgivare, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

Li-Marie Santala
19.02.2021 kl. 12:20

”Ingen vet vad coronan har för påverkan på landsbygden” – Syssner under Landsbygdsriksdagens webbinarium

Blogginlägg av Kenneth Sundman 14.9.2020

 

"Under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9 föreläste Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi, författare och föreläsare, om att krympa smart. Syssner tog fasta på tre punkter under sin föreläsning (som var inspelad): befolkningsutvecklingen på landsbygden, landsbygden och coronapandemin, samt landsbygdens resurser.

Hälften av kommunerna i Sverige har mindre befolkning än vad de hade på 1970-talet. Det finns mer folk i kommuner nära städer. Men befolkningsunderlaget minskar och det är svårare för företagen. Det är ändå orimligt med befolkningstillväxt överallt. Krympande kommuner kan ha tillväxt (plan A) som mål eller anpassning till mindre befolkning (plan B).

Beträffande coronapandemin så är det ingen som vet vad för påverkan den har på landsbygden. Det som däremot har påverkat landsbygden är globaliseringen, urbaniseringen och rörlighetsnormen. Men alla dessa tre saker har dock under coronan fått sig en näsbränna.

Vad gäller landsbygdens resurser, talade Syssner om den formella och informella planeringen. Till den formella planeringen hör kommuner, näringsliv o.s.v., medan den informella planeringen inkluderar föreningar, byalag m.m. Resurserna inom den informella planeringen är finansiella (finansiella resurser att skapa utbud), materiella (t.ex. dra nytta av tomma byggnader på landsbygden), mänskliga (t.ex. äldres erfarenheter) och organisatoriska (att enas kring något som ger bättre förutsättningar).

Utöver Syssner föreläste även landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström om Landsbygdsbarometern 2020 och Ann-Sofi Backgren från SLF/IDNET om sociala innovationer och smarta byar. Webbinariet, som öppnades av riksdagsledamot Anders Norrback, avslutades med workshops. Webbinariet genomfördes i ett samarbete mellan PRO AGRIA Svenska lantbrukssällskapens förbund, Svenskfinlands Byar, IDNET, Landsbygdspolitik.fi, Leader SILMU och SILMU-byar."

Länk till Svenskfinlands Byars nyhetsblogg>>>

Li-Marie Santala
24.09.2020 kl. 15:30

Välkommen med på Landsbygdsriksdagens Kick Off 11.9.2020!

Vad kan vi lära oss av landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19?

Hur bör vi tänka för att bli smarta?

Kom med och lyssna, diskutera och ställa frågor. Dagen avslutas med Workshops som ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021.

Länk till inbjudan och program>>>

Intressanta och aktuella föreläsningar av bl.a. Josefina Syssner(Sverige) och Micke Larsson (Åland)

 

 

 

 

 

 

Josefina Syssner (Sverige), biträdande professor i kulturgeografi, författare och föreläsare – flitigt anlitad i de nordiska länderna för att ge perspektiv på landsbygd, urbanisering och lokal utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsstrateg vid Ålands landskapsregering och huvudsekreterare för nätverket bärkraft.ax (och dess utvecklings- och hållbarhetsråd). Medlem i nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling samt suppleant i Finlands kommission för hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

Program

 

09.30 Virtuellt kapprum

 

10.00 Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar webinariet

 

10.15 Landsbygdens tid är nu? - Om Corona och konsten att krympa smart, inspelad föreläsning av Josefina Syssner

 

11.00 Landsbygden är vinnare i ett hållbart Finland, Micke Larsson, Ålands landskapsregering

 

Lunchpaus 11.45-12.45

 

12.45 Landsbygdsbarometern 2020, Christell Åström, landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare

 

13.00 Sociala innovationer och smarta byar, Ann-Sofi Backgren, SLF, Landsbygdspolitiska Rådets sekretariat, IDNET

 

13.15 Workshops (välj i vilken du vill delta)

1. Distansarbete och multilokalitet

2. Smart anpassning och hållbarhet i Svenskfinland och på Åland

3. Nya former för företagande på landsbygden och skärgården

 

14.00 Genomgång och sammandrag av dagen

 

14.30-15.00 Virtuellt kaffe för dem som vill "hänga kvar"

 

 

Anmäl er med senast 8.9. till li-marie.santala@silmu.info (SILMU-byar) så får ni en länk till webinariet.

 

Information:

Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642, SLF

Christell Åström, +358 (0)29 516 2030, JSM

Li-Marie Santala,+358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

Li-Marie Santala
27.08.2020 kl. 10:27

Kom med och påverka i september

Vad kan vi lära oss av den finlandssvenska landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta?

 

Föreläsnig av Josefina Syssner, prefekt och biträdande professor på Linköpings universitet
Riksdagsledamot Anders Norrback
Landsbygdsbarometern, hållbarhet i Svenskfinland och smarta byar.

Workshoppen ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021

Dagens program och länk till anmälningsblankett i augusti.

Li-Marie Santala
26.06.2020 kl. 10:21

Landsbygdsriksdagen arrangeras 2021

Arbetsgruppen för den finlandssvenska landsbygdsriksdagen har beslutat att flytta fram datumet för evenemanget till nästa år och att bjuda in landsbygdsutvecklare till ett förberedande webbseminarium i september i år.

Landsbygdsriksdagen har enligt tradition arrangerats vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn år 2018. Östnyland står som värd, då den sextonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen nu ordnas i Lovisa 25-26.3 2021. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland och är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Dagarnas huvudtema är platsoberoende arbete och hållbar utveckling.

För att inte helt missa chansen att träffas redan det här året ordnas ett webbseminarium 11.9 med samma teman som den egentliga landsbygdsriksdagen.

Vi uppdaterar den här webbsidan efterhand med program, anmälningsdatum och aktuella ämnen som berör landsbygdsutveckling under våren.

Gilla landsbygdsriksdagen på Facebook www.facebook.com/finlandssvensklandsbygdsriksdag

 

Kontakta oss om du har frågor eller önskemål om dagarna:

Li-Marie Santala, byarådgivare: li-marie.santala@silmu.info eller 040 158 8038

Tiina Kurki, kanslichef: tiina.kurki@silmu.info eller 040 359 4166

Li-Marie Santala
06.04.2020 kl. 11:03

Stay tuned...

Li-Marie Santala
08.10.2019 kl. 14:17

 

LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016 blev en lyckad tillställning!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag.


Bonderöven – Hundra procent bonde – En tvättäkta lantis – Den danske bonden


Kärt barn har många namn. Frank Erichsen, känd från TV-serien om den danske bonden, lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård i närheten av Grenå i Danmark. Ett självförsörjande lantbruk som drivs på ett hållbart sätt och med gamla metoder är drömmen för Frank och hans familj. 
Frank Erichsen kommer att medverka i den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som denna gång hålls på Lärkkulla i Karis 22 – 23.10.2016. 
Temat för landsbygdsriksdagen är ”Våga sticka ut” och på programmet hittar du också mycket annat intressant.

Din anmälan vill vi ha senast 30.9.2016.
 

VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN!

 


DEN FINLANDSSVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016

Tid:        22-23.10.2016

Tema:    Våga sticka ut!

Plats:     Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

Karta finns här


 

Ställningstagande från den Europeiska landsbygdsriksdagen i Österrike 4-6.11.2015

 

 

240 deltagare från 41 länder i Europa skrev ett ställningstagande kring viktiga frågor för landsbygden. Ur innehållet kan plockas bland annat att visionen är att Europas landsbygdsområden i framtiden ska vara levande, inkluderande och hållbara samhällen. Landsbygden kan därmed bidra till ett välmående, fredligt, rättvist och jämställt Europa.

Denna vision ska uppbyggas genom att möjliggöra för unga människor att stanna i eller flytta till landsbygdsområden. Unga ska lockas genom arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter, tillgång till mark och bostäder samt sociala och kulturella aktiviteter.

Landsbygdstjänster och infrasturktur. Butiker, post, primärvård, kollektivtrafik och social infrastruktur är avgörande för landsbygden tillsammans men vattenförsörjning, avloppssystem, elektricitet, engergisförsörjning mm. Avsaknaden eller nedmonteringen av denna infrastruktur kan bidra till en ond cirkel som ytterligare försvagar landsbygden.

Ett samarbete mellan det civila samhället (föreningar, organisationer) och offentliga myndigheter på jämlika grunder är en förutsättning för ett levande samhälle.

Paralleller till den Finladssvenska landsbygdsriksdagen

Den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Pedersöre behandlade delvis samma frågor bland annat gemenskapstänkande, utbildning, underlättande av byggande på landsbygden och huruvida statliga och kommunala myndigheters planer står i konflikt med landsbygdens intressen.

 

Hela det Europeiska manifestet finns att läsa på http://europeanruralparliament.com/index.php