Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

Välkommen med!

Gilla oss på Facebook


 

 

 

Liz Mattsson och Anita Lundin: Skördefesten och Åland Grönskar

29.03.2018 kl. 10:20
Temaföreläsning lördag 6 oktober kl. 15.00-15.45, en av två valbara - mer info i programmet!

 

Liz och Anita är projektledarna bakom de framgångsrika lokala eventen Skördefesten på Åland och Åland Grönskar. Med aldrig sinande entusiasm, stenkoll på kvalitet och massor med hårt jobb har dessa kvinnor utvecklat evenemangen som lockar inte bara lokalbefolkningen utan även blivit en tradition och en populär besöksanledning för grannar i närregionerna och runt om i Skandinavien.

 

Under sin temaföreläsning delar Liz och Anita med sig av både fakta och visioner, de goda exemplet och varför eventen fortsätter engagera och växa.

Hela seminarieprogrammet finns här!

Skördefesten

Åland Grönskar

Leader Åland