Vad är Landsbygdsriksdagen?

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland och hölls senast på Åland. År 2021 står Östra Nyland som värd!

Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas online 25.3.2020. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för utmaningarna är ofta de samma fast omgivningen varierar.

Utvecklingsförening SILMU rf står som arrangör för Landsbygdsriksdagen 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket.

Gilla oss på Facebook


 

Inlägg om Landsbygdsriksdagen 2016 finns här

Landsbygdsriksdagens resolution 2016 finns här


 

Motioner bildar underlag för diskussionerna 2018

Inkomna motioner bildar underlag för kommande diskussioner om landsbygdens framtid. Motionerna kommer att föras vidare både på nationell och Europeisk nivå, till våra politiska partier inför kommande regeringsförhandlingar och till den Europeiska landsbygdsriksdagen senare i höst. 

Som deltagare har ni möjlighet att påverka vilka frågor som förs fram från Landsbygdsriksdagen.

Motioner och idéer kan lämnas in på förhand till info@leader.ax

 

Liz Mattsson och Anita Lundin: Skördefesten och Åland Grönskar

29.03.2018 kl. 10:20
Temaföreläsning lördag 6 oktober kl. 15.00-15.45, en av två valbara - mer info i programmet!

 

Liz och Anita är projektledarna bakom de framgångsrika lokala eventen Skördefesten på Åland och Åland Grönskar. Med aldrig sinande entusiasm, stenkoll på kvalitet och massor med hårt jobb har dessa kvinnor utvecklat evenemangen som lockar inte bara lokalbefolkningen utan även blivit en tradition och en populär besöksanledning för grannar i närregionerna och runt om i Skandinavien.

 

Under sin temaföreläsning delar Liz och Anita med sig av både fakta och visioner, de goda exemplet och varför eventen fortsätter engagera och växa.

Hela seminarieprogrammet finns här!

Skördefesten

Åland Grönskar

Leader Åland