Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

Välkommen med!

Gilla oss på Facebook


 

 

 

Smart landsbygd 2.0

19.02.2021 kl. 12:20

 

Tanken var att vi skulle ha kunnat träffas i Lovisa i mars detta år, men på grund av rådande omständigheter arrangeras ny Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med rubriken Smart landsbygd 2.0, som ett webbseminarium torsdagen 25.3. klockan 10.00-15.00

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin - nya möjligheter för landsbygden? Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid - framtidens organisation och ledarskap.

Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar evenemanget och det diskuteras aktuella saker inom landsbygdspolitik samt landsbygdsutveckling. Dagen avslutas med workshops som förverkligas med Dialogpaus.

Anmälningar senast 23.3. till li-marie.santala@silmu.info. Programmet publiceras i sin helhet så fort som möjligt på hemsidor, sociala medier och i nyhetsbrev.

Information:

 Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig +358 (0)50 522 2642, SLF/Svenskfinlands Byar

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, byarådgivare, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

Li-Marie Santala