Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

Välkommen med!

Gilla oss på Facebook


 

 

 

Föreläsare 25.3.

01.03.2021 kl. 11:07

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin - nya möjligheter för landsbygden?

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskning rör bland annat kritiska studier av jämställdhetspolitik, landsbygdspolitik, regionalpolitik och tillväxtpolitik. Under senare år har hon alltmer kommit att intressera sig för betydelsen av marknadsinspirerade former för styrning (som new public management) när det gäller demokratins framtid.

Malin Rönnblom | Karlstads universitet (kau.se)

 

Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid - framtidens organisation och ledarskap.

Kjell Lindström är föreläsare och författare samt redaktör för Sveriges största trendspaningsbrev - Nodentrender - sedan 2005. År 2013 tilldelades han ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete.

Kjell Lindström CV (noden.se)

Li-Marie Santala